1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kvalitet

Kvalitet usluga i efikasnost su trajno opredeljenje preduzeća Fami Co, čiji je sistem upravljanja kvalitetom sertifikovala švajcarska sertifikaciona kuća SGS.

Molimo popunite anketu o kvalitetu usluga.


Politika kvaliteta

Politika kvaliteta „FAMI CO“ d.o.o. je obezbeđenje kvaliteta u pružanju usluga špedicije koje će u potpunosti zadovoljiti zahteve korisnika i biti u skladu sa važećim zakonima, propisima i ugovorenim obavezama.

Pročitajte više


Sertifikat - SGS Beograd d.o.o.

Fami CO sistem menadžmenta kvalitetom je 1. marta 2013.godine uspešno sertifikovan od strane švajcarske sertifikacione kuće SGS Beograd d.o.o..

Pročitajte više